FAQJA KRYESORE

Platformë në shërbim të studentëve të Universitetit të Prishtinës.

Ju nevojitet ndihmë?!

Kontakto më poshtë për pyetje rreth ueb-faqes

MË POSHTË GJENI VIDEO DHE INTERVISTA INFORMUESE RRETH FAKULTETEVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËSFSHMN - DEPARTAMENTI I KIMISË

Departamenti i Kimisë - UP.mp4

Fakulteti i Arkitekturës

Intervistë informuese me dekanen e Fakultetit të Arkitekturës - UP

Fakulteti i Filozofisë

Intervistë informuese në departamentin e Psikologjisë - UP.mp4

Fakulteti i Edukimit

Intervistë informuse në Fakultetin e Edukimit - UP.mp4

FAKULTETI I ARTEVE

Intervistë informuese në Fakultetin e Arteve - UP.mp4