Universiteti i Prishtinës dhe ETIN

Historik i shkurtër i Universitetit të Prishtinës

Universiteti i Prishtinës është universitet publik më i vjetër i Republikës së Kosovës. Ka 14 fakultete akademike, dhe deri tani janë 27000+ student aktiv, me më shumë se 1450 staf akademik dhe 52 vite nga themelimi.

Lokacioni ku mund të na gjeni!

Kanali në youtube është më poshtë:

YouTube